Voorstelling

Geen zwerfvuiltje is veilig voor onze handen.

Gemeenten, OCMW's, natuurbeheer en andere openbare diensten doen regelmatig een beroep op onze groendienst. Dagelijks bindt de groenploeg de strijd aan met onkruid, hoog gras, dichtgeslibde beken en grachten, ... . Intensieve handmatige arbeid is immers onze specialiteit. We gebruiken alleen kleinere machines. Waar grote machines niet geraken, komt onze groendienst tot haar recht. We zijn dus makkelijk inzetbaar op allerlei plaatsen.

 

We geven de voorkeur voor autochtoon en streekeigen struiken en bomen bij de aanplant. We werken graag met ecologische alternatieven voor onkruid- en ziektebestrijding. Wij zorgen ook voor transport van plantgoed, compost, gehakseld hout en andere hulpstoffen. Wij kiezen dus zeer bewust om te werken met de natuur en met alle respect ervoor. Zo willen we mee bijdragen aan een grote biodiversiteit en een stukje Hagelandse natuurschoon meer tot leven brengen.

 

Onze troeven om tot een goede samenwerking te komen zijn:

  • open communicatie met de betreffende diensten, zowel naar planning als opvolging van de werken en aangeven van eventuele knelpunten.
  • flexibel kunnen ingaan op dringende vragen.
  • bereikbaarheid van begeleiding voor vragen en opmerkingen.