Aanbod

Even een greep uit onze werkzaamheden:

- Grachten maaien en manueel vrijmaken van slib. We hebben hier jarenlange ervaring in en gemotiveerde mensen die het werk graag doen. We zijn uitgerust met de nodige materialen (lieslaarzen voor diepere grachten) om deze werken te verrichten. Deze werken kunnen we zowel in de zomer als in de winter uitvoeren, tenzij bij zware vorst.

- Zwerfvuil verzamelen: langs wegen en parkings, ook op moeilijke plaatsen. Dit gebeurt in ploegen van 2 of 4 personen (met een 2de chauffeur, om zo efficiënt mogelijk te werken.)

- Aanplant van hagen en bomen met eventueel veebescherming.

- Maaien van grasperken.

- Maaiwerken wegbermen: rondom signalisaties, bomen, palen, bushokjes,... waar grote machines niet ingezet kunnen worden.

- Algemeen onderhoud van openbare beplantingen:

    • Onkruid wieden

    • Vaste planten, heesters, bomen... aanplanten en onderhouden.

Met oog op de reductie van het gebruik van chemische producten moedigen wij gemeentes aan om kale grond terug in te planten en helpen we hen indien gewenst met voorstellen. Dit biedt een ecologische en esthetische meerwaarde.

- Algemeen onderhoud van wandelwegen, holle wegen, voet- en fietspaden:

     • Overhangende takken weghalen.

     • Zwerfvuil ruimen.

     • Maaiwerken.

     • Verzandingen verwijderen.

- Maaiwerken in natuurgebieden.

- Hagen toppen, scheren en inkorten.

- Wilgen knotten.

- Algemeen onderhoud van grasperken.

   • Maaien, blad ruimen.

   • Grasboorden bijwerken.

   • Verticuteren (verluchten van het gazon).

- Vrijmaken van door-en ondersteken aan veldopritten en andere.

- Rooien van ongewenste heesters of boomsoorten.

- Algemeen onderhoud van kerkhoven.

    • Onkruid wieden.

    • Proper houden van toegangswegen en paden.

- (Ongevaarlijk staande) bomen rooien.

- Bladeren opkuisen.