Ploeg

Op dit moment werken er een 7-tal medewerkers en een begeleider in de bakkerij.De begeleiding is verantwoordelijk voor het organiseren van het werk en de opvolging. Deze begeleider zorgt ook voor de nodige ondersteuning, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

Onze medewerkers van de bakkerij worden ingezet in verschillende delen en opdrachten van de bakkerij, nl: de eigenlijke bakkerij, keuken en distributie. We bekijken waar de vaardigheden van medewerker volledig tot uiting komen en proberen deze maximaal in te zetten. We proberen iedere medeweker een vaste, wederkerende taak te geven.