Visie & missie

Algemene visie van Boerderij De Brabander

De Brabander is een plaats waar we zinvolle mens- en milieuvriendelijke arbeid creëren voor maatschappelijk kwetsbare mensen, met het oog op complete integratie.
De Brabander wil mensen kennis, vaardigheden en attitudes leren ter bevordering van hun zelfredzaamheid, weerbaarheid en zelfontplooiing.
De Brabander moet een plek zijn waar mensen zich goed voelen en waar mensen kansen krijgen om te groeien en te evolueren.
De Brabander wil vanuit haar werking ook een signaalfunctie waar maken om zo in constante wisselwerking te staan met de hele maatschappij en in het bijzonder in de eigen regio.

Visie op begeleiding

Boerderij De Brabander is een project dat zich focust op het aanbieden van aangepast zinvol mens- en milieuvriendelijke arbeid. Concreet wil Boerderij De Brabander mensen zoveel mogelijk op maat een taak aanleren en op termijn zelfstandig laten uitvoeren. Daarnaast werken we ook aan arbeidsattitudes zoals: op tijd komen, leren samenwerken, respectvol omgaan met elkaar en met het werkmateriaal, zelfstandig leren werken, … De individuele gesprekken en de groepsgesprekken en -begeleidingen zijn vooral hierop gericht. Uiteindelijk willen we onze medewerkers op deze manier beter integreren in de samenleving.

Boerderij De Brabander stelt in de algemene visie dat onze werking een plek moet zijn waar mensen zich goed voelen en waar mensen kansen krijgen om te groeien en te evolueren. Concreet wilt dat zeggen dat er ook oog is voor andere levensdomeinen. Indien mensen andere problemen hebben, die niet noodzakelijk te maken hebben met het werk, zullen we daar rekening mee houden en waar het kan hulp aanbieden. Dit gebeurt vooral via de individuele begeleiding van de medewerkers. In sommige gevallen leidt dit tot een doorverwijzing naar en/of samenwerking met gespecialiseerde instellingen of organisaties.

Daarnaast werken we veel ‘in groep’. Mensen leren samenwerken, leren omgaan met verschillen, moeten rekening houden met elkaar,.. Hiervoor zijn ook duidelijke regels en afspraken nodig. Uit discussie bleek dat veel regels en afspraken nog te onduidelijk zijn en we als team niet altijd op dezelfde golflengte zaten.

Algemeen vragen we een flexibele begeleiderhouding dat probleemgedrag voorkomt. We vragen om stap voor stap met mensen op weg te gaan. We hopen zo dat onze medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen.