Team

Het team bestaat uit een coördinator, 2 administratieve krachten en 4 begeleiders waarvan één voor het arbeidszorgcentrum.
Maandelijks is er een teamvergadering. Hierin bespreken we thema’s die alle deelwerkingen aanbelangen,  organisatie overstijgend zijn en gaan we verder in op begeleidingsvragen. In het teamoverleg worden visie en beleidsbepaling steeds afgetoetst of besproken.
Hiernaast organiseren we op regelmatig basis deelteams waarin de begeleider(s) per ploeg overlegt met de coördinator over activiteit gerelateerde thema’s.  

Om de zes weken vindt er een Raad van Bestuur plaats. Het bespreken van de financiën vormt het hoofdthema op dit overleg. Hiernaast worden de deelwerkingen steeds besproken en belangrijke besluiten worden hier steeds besproken en geconsolideerd. De Raad van Bestuur geeft mee vorm aan de visie en de waarden en normen van Boerderij de Brabander.

 

Hieronder kunt u het organogram van ons team raadplegen.