Medewerkers

In de sociale werkplaats werken momenteel 26,5 voltijds equivalenten. Het gaat hier om laaggeschoolde mensen die minimum 5 jaar werkloos waren voor ze bij ons startten. De achtergrond van deze mensen is zeer verschillend. Maar algemeen kan je stellen dat velen te maken hebben met problemen zowel op psychisch als op sociaal en maatschappelijk vlak.

In het arbeidszorgcentrum staan 7 mensen ingeschreven. Ondanks het feit dat hier ook hooggeschoolde mensen werken, is hun problematiek van dien aard dat gewone tewerkstelling voor hen nog te hoog gegrepen is. Zij werken dan ook in een vrijwilligersstatuut. De bedoeling is dat ze door een zinvolle daginvulling op maat zo evolueren dat we ze op termijn eventueel kunnen inschakelen in een betaalde baan. Een aantal onder hen werken definitief in een arbeidszorginitiatief