Historiek

ONTSTAAN

Boerderij De Brabander is een vzw die ijvert voor volwaardige tewerkstellingen voor kansarmen. De vzw werd in 1988 opgericht om aan licht mentaal gehandicapten uit de streek een zinvolle dagbesteding te geven in de economische sfeer. Door de samenwerking met het plaatselijk OCMW werd de doelgroep vrij snel na de start verruimd tot de groeiende groep van mensen die door langdurige werkloosheid en sociaal isolement naar de marginaliteit dreigde te verglijden. Dit resulteerde uiteindelijk in 2 projecten: een Arbeidszorgproject (voor de oorspronkelijke groep) en een Sociale Werkplaats, voor de groep langdurig, laaggeschoolde werkzoekenden. Inclusief begeleiding en administratieve kracht, stelt de vzw 45 mensen te werk.

ACTIVITEITEN

Daar de streek van Kortenaken van oudsher een agrarisch gebied was, lag de keuze om te starten met een boerderij voor de hand. De hoofdactiviteiten van De Brabander vinden dan ook hun oorsprong in boerderijactiviteiten:

1. Het telen van biologische groenten

De keuze van biologisch werken in de tuin was een vanzelfsprekendheid vanuit het respect voor natuur en milieu. (Dit respect staat trouwens ingeschreven in de statuen van de vzw.) De kleinschalige productie op een terrein van 20 are groeide uit tot een klein vedrijf op ongeveer 1.2 hectare. Vroeger verkochten we via de 'Hoevemobiel' een deel van onze groenten.  Momenteel leveren we via de voedselteams en rechtstreekse verkoop gemiddeld aan 120 gezinnen per week biologische groenten. De vraag naar biologische groenten zit duidelijk in de lift.

2.  Bakken van ambachtelijk en/of biologisch brood en gebak

Het ontstaan van de bakkerij situeert zich in het oude bakhuis van de toenmalige boerderij. Hierbij werd op bescheiden schaal brood voor eigen gebruik en voor verkoop in de naaste omgeving gebakken. Na de bouw van een heuse bakkerij slaagde de bakkerijploeg erin een volledig assortiment bakkerijproducten te ontwikkelen, inclusief een hartige lijn (pizza's, quiches en groententaarten). Ook werd naast de ambachtelijke productie een steeds meer geapprecieerde bioproduktie opgestart. Momenteel voorzien we o.m. via voedselteams en broodrondes dagelijks tussen de 150 à 250 gezinnen van brood. Daarnaast speelt de afzet aan diverse horecazaken en grootverbruikers (scholen, bejaardentehuizen) een steeds belangerijkere rol.

3. Onderhoud van openbare groenvoorzieningen

Dit is het meest recente project, opgestart in 1997. Hoewel het zich nu hoofdzakelijk richt tot de omligggende gemeentes en hun OCMW's, is deze activiteit ontstaan uit een vroegere winteractiviteit waarbij her en der bij particulieren 'hetsels' voor de houtoven van de bakkerij werden verzameld in kleine bosplantsoenen. Momenteel hebben we een zevental opdrachtgevers voor één of twee maanden werk. De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn heel uiteenlopend van onderhoud van holle wegen tot het opruimen van zwerfvuil.